Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft de schoonmaakdienstverlening definitief gegund aan SMB Willems. Het contract is op 5 december 2012 getekend.

Het betreft het schoonmaakonderhoud, de glasbewassing en levering van sanitaire voorzieningen ten behoeve van 12 locaties, waaronder kantoorpanden, brandweerkazernes en ambulanceposten. De ingangsdatum van het contract is 1 januari 2013.