Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft als doel om verantwoordelijk gedrag van marktpartijen in de schoonmaakbranche en duurzame marktverhoudingen te realiseren.

Aanleiding voor de opstelling van de code waren de historische schoonmaakstakingen in 2010, opgezet om CAO-eisen kracht bij te zetten. De stakingen hadden een grote maatschappelijke impact. Het onzichtbare, belangrijke werk van schoonmakers werd zichtbaar. Als zij er niet zijn, vervuilen stations en treinen, kantoren, raken ziekenhuizen ontregeld. Door het opstellen van een gemeenschappelijke gedragscode zijn de arbeidsomstandigheden en beloning voor schoonmakers verbeterd.

De code is uniek, verstrekkend en toonaangevend en opgesteld door een commissie waarin marktpartijen, vakorganisaties en deskundigen zijn vertegenwoordigd. Partijen die de code onderschrijven, geven hiermee aan dat zij hun mensen op de werkvloer serieus nemen en waarderen.

De juiste insteek

Tijdens de stakingen ging concrete aandacht uit naar de werkdruk, de kwaliteit van het werk, de bejegening van werknemers door hun leidinggevenden. Meer in het algemeen ging de discussie over de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Een direct gevolg van de toegenomen dynamiek in de sector.

Gedragscode schoonmaak

Duurzaam in de markt

Positief is dat veel belanghebbenden, waaronder tal van grote opdrachtgevers en werkgevers, zich achter dit initiatief scharen. Daarmee nemen zij hun verantwoordelijkheid voor duurzame marktcondities. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, maar ook tot een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers en tot een grotere tevredenheid over de geleverde kwaliteit en het werk.

MEER INFORMATIE?    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Voorwaarden zijn geldig.