Duurzaam

Wij hebben de ambitie om ons bedrijf te verduurzamen in het belang van zowel ons eigen bedrijf als de wereld om ons heen. Dit doen wij door samen te veranderen, samen te vernieuwen en samen te versnellen. Samen maken wij het verschil, daarom hebben wij ervoor gekozen om een partnership aan te gaan met MVO Nederland. MVO Nederland laat ons de marktkansen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zien, faciliteert onderlinge samenwerking met andere partners en geeft ons praktische informatie om concreet met MVO en duurzaamheid aan de slag te gaan.

Wij houden veel rekening met het milieu en de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Wij streven naar een optimale balans tussen mensen (People), milieu (Planet) en uiteindelijk ons bedrijfsresultaat (Profit):

People

Wij ondersteunen onze medewerkers met ergonomische werkmaterialen en investeren in opleidingen, zodat zij kunnen doorgroeien binnen onze organisatie. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen onze bedrijfsvoering. Onze prestaties op dit gebied hebben geleid tot de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Verder hanteren wij een integraal diversiteitsbeleid, waarbij wij de verscheidenheid aan talenten optimaal worden ingezet binnen onze organisatie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Profit

Wij hebben uitgesproken sociale beleidsdoelen waarmee wij de werkgelegenheid voor kansarme groepen op de arbeidsmarkt willen bevorderen. Wij werken samen met diverse regionale Werkbedrijven om mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid te bieden om werkervaring op te doen en de kans op een reguliere baan te vergroten.

Met deze samenwerkingsverbanden dienen we het maatschappelijke belang, omdat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap de kans krijgen op een volwaardige baan onder aangepaste omstandigheden.

Verder tonen wij onze maatschappelijke betrokkenheid door het sponsoren en ondersteunen van maatschappelijke projecten.

Planet

Wij houden als schoonmaakorganisatie zoveel mogelijk rekening met de effecten die de uitvoering van onze schoonmaakdienstverlening heeft op het milieu. Met ons ISO 14001 certificaat tonen we aan dat wij hier structureel aandacht aan besteden. Ons milieumanagementsysteem monitort en geeft inzicht in onze milieuprestaties, zoals  emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten.

MEER INFORMATIE?Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Voorwaarden zijn geldig.