Huismeesterservice

Huismeesters en buurtbeheerders

Voor diverse opdrachtgevers zetten wij huismeesters en buurtbeheerders in die toezicht houden en het eerste aanspreekpunt zijn voor bewoners.  Zij hebben een sleutelrol bij het in stand houden van een vertrouwde en aangename leefomgeving.

Facilitaire taken

Onze huismeesters en buurtbeheerders zijn van alle markten thuis en ook inzetbaar voor diverse facilitaire taken en hand- en spandiensten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het verwijderen van grof vuil, het herstellen van diverse kleine gebreken, het coördineren van gebouwonderhoud en het afhandelen van storingen aan technische installaties.

Foto 12