SMB Willems is sinds mei 2012 verantwoordelijk voor de glasbewassing van de gebouwen van Gemeente Nijmegen. De eerste glasbewassingsbeurt voor de circa 40 gebouwen is inmiddels uitgevoerd. Eén van de uitgangspunten van de Europese aanbesteding glasbewassing begin dit jaar was het onderschrijven van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Naar aanleiding hiervan heeft Gemeente Nijmegen op 12 juli jl. met SMB Willems en drie andere schoonmaakbedrijven tevens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend.