SMB Willlems uit Arnhem heeft brancheopleidingsinstuut SVS in 2013 opdracht gegeven om voor 12 fulltime medewerkers de vakopleiding Trappenhuisreiniging te verzorgen. Het betreft medewerkers die worden ingezet voor trappenhuisreiniging bij onder meer vastgoedbeheerders, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

Door de grote verscheidenheid aan omstandigheden en afwerkmaterialen vraagt het reinigen en onderhouden van trappenhuizen (en algemene verkeersruimten) bijzondere kwaliteiten van een schoonmaker/-ster. In de vakopleiding Trappenhuisreiniging van SVS leren medewerkers hoe zij op de juiste wijze trappenhuizen moeten schoonmaken.

De missie van SMB Willems is dat zij medewerkers een toekomst wil bieden in een inspirerende omgeving. De grote diversiteit aan afwisselende werkzaamheden en opleidingen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Om die reden investeert SMB Willems in het opleiden van haar medewerkers en streeft zij naar een zo hoog mogelijk percentage opgeleide medewerkers. Dit blijkt ook uit het RAS overzicht van opgeleide medewerkers, waarbij SMB Willems als regionaal schoonmaakbedrijf op een 22e plaats staat: http://www.ras.nl/media/69374/ras-examenbureau_diploma-basisvakopleiding-plus_2009-2013-q3.pdf

Het opleiden van de 12 medewerkers voor trappenhuisreiniging past uitstekend bij het beleid van SMB Willems om haar specialisatie trappenhuisreiniging verder te innoveren en professionaliseren. SMB Willems is er enorm trots op dat alle 12 medewerkers de vakopleiding met succes hebben afgerond.