SMB Willems heeft na een Europees aanbestedingstraject het schoonmaakonderhoud van de dienstpanden, parkeergarages, parkeerautomaten en fietsenstallingen van gemeente Nijmegen gegund gekregen. Op 1 april 2015 wordt gestart met de werkzaamheden voor gemeente Nijmegen.

Bijzonder aan de opdracht is dat 70% van de opdrachtwaarde dient te worden besteed aan de inzet van medewerkers van Breed. Breed voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit in opdracht van negen gemeenten in de regio Nijmegen. In de praktijk betekent dit dat Breed 75 medewerkers bij SMB Willems detacheert ten behoeve van het schoonmaakonderhoud voor gemeente Nijmegen. SMB Willems zorgt voor de aansturing en begeleiding van de SW medewerkers en voorziet in de materialen, middelen, machines en bedrijfskleding.

Breed heeft het schoonmaakonderhoud voor gemeente Nijmegen jarenlang uitgevoerd. Vanwege de ontwikkeling van opdrachtnemer naar arbeidsbemiddelaar en ontwikkelaar worden de schoonmaakactiviteiten per 1 april 2015 beëindigd. Met de gunning van de opdracht aan SMB Willems worden de Breed medewerkers aan het werk gehouden en nog dichter bij de reguliere arbeidsmarkt gebracht.

Voor SMB Willems betekent dit dat van de circa 400 medewerkers per 1 april 2015 er 100 SW medewerkers worden ingezet. Met een percentage van 25% SW medewerkers onderscheidt het bedrijf zich in de schoonmaakbranche en op het gebied van social return. De gunning van deze opdracht past daarom uitstekend in het beleid van SMB Willems om zich verder te profileren als sociaal betrokken ondernemer in de stadsregio Arnhem Nijmegen.

Op 26 maart jl. is het contract officieel ondertekend door wethouder Van Hees van gemeente Nijmegen en de heer M.H. Willems, algemeen directeur van SMB Willems (zie foto).