SMB Willems start op 1 augustus a.s. met het schoonmaakonderhoud en de glasbewassing ten behoeve van de bedrijfsgebouwen van Woonstede te Ede.

Stichting Woonstede ontstond op 1 januari 1992 uit een fusie van het Gemeentelijk Woningbedrijf van de gemeente Ede, de Woningbouwvereniging Ede, de Algemeen Christelijke Woningbouwvereniging De Eendracht en de Centrale Woningstichting Ede. Inmiddels bezit Woonstede bezit zo’n 10.000 woningen in Ede en omgeving en werken er meer dan 160 mensen.

Woonstede heeft ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. Woonstede heeft hierbij gebruik gemaakt van de methodiek van Best Value Procurement (BVP). De methodiek is erop gericht om de expert te vinden tussen de opdrachtnemers, de transactiekosten van opdrachtnemer en opdrachtgever en het eindresultaat te bereiken met een beperkte inspanning tijdens de uitvoering.

SMB Willems heeft zich tijdens een meervoudig onderhands aanbestedingstraject met name weten te onderscheiden met het door haar beschreven risico- en kansendossier en tijdens de interviews met twee sleutelfunctionarissen. Op 28 juli jl. is de overeenkomst schoonmaakdienstverlening officieel ondertekend door mevrouw P. Willems (operationeel directeur SMB Willems) en de heer W. Sterkenburg (directeur-bestuurder Stichting Woonstede).

MEER INFORMATIE?    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Voorwaarden zijn geldig.