SMB Willlems heeft de opdracht met betrekking tot de glasbewassing van gemeente Nijmegen na een Europees

aanbestedingstraject behouden. Het huidige contract eindigt van rechtswege op 31 december 2015.
Het nieuwe contract met betrekking tot de glasbewassing vangt aan per 1 januari 2016 en heeft een maximale contractduur van 5 jaar. Het betreft de glasbewassing van 7 dienstgebouwen en 29 accommodaties van gemeente Nijmegen, waaronder bijzondere gebouwen zoals het Stadhuis en ijsbaan Triavium.

Unieke kans

Bijzonder aan de opdracht is dat minimaal 10% van de opdrachtwaarde dient te worden ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SMB Willems ziet deze verplichting als unieke kans om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor de schoonmaakdienstverlening ten behoeve van gemeente Nijmegen. Het bedrijf zet momenteel al circa 100 medewerkers van sociale werkvoorziening Breed in voor het schoonmaakonderhoud van gemeente Nijmegen en is sinds 1 juli 2015 gecertificeerd op basis van de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Op de foto tekent Tim de Jong (directeur SMB Willems) het contract glasbewassing in het bijzijn van mevrouw S. Oulhaj (inkoopadviseur gemeente Nijmegen).