In de afgelopen maanden heeft certificeringsinstantie DEKRA bij SMB Willems externe audits uitgevoerd ten behoeve van de managementsystemen ISO 9001, ISO 14001 en VCA*. SMB Willems heeft deze audits met een goed resultaat doorstaan en kan met trots mededelen dat zij opnieuw voor een periode van 3 jaar is gecertificeerd! In de tweede helft van 2012 wordt toegewerkt naar een certificatie op basis van de MVO prestatieladder.