Per 1 januari is het OSB-Keurmerk officieel geïntroduceerd! Dit keurmerk brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld. De leden van OSB hebben hierin het afgelopen jaar flink geïnvesteerd. In totaal zijn ruim 250 bedrijven vanaf vandaag in het bezit van het OSB-Keurmerk of zullen dat de komende weken verkrijgen. Bij OSB-Keurmerk bedrijven zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat zij brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken. Bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd of zij nog steeds voldoen aan de eisen van het OSB-Keurmerk.

Het OSB-Keurmerk voor de schoonmaak- en glazenwasserbedrijven bestaat uit drie onderdelen:

(1) De NEN 4400-1 norm. Hiermee toont het bedrijf aan de financiële en personele administratie op orde te hebben, belasting en premies te betalen en geen mensen in dienst heeft die niet in Nederland mogen werken.
(2) De code Verantwoordelijk Marktgedrag. Deze code heeft als doel de marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche te verbeteren. In deze code is vastgelegd dat bij inkoop van schoonmaak niet alleen gekeken wordt naar de prijs, maar dat ook de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden belangrijk zijn.
(3) Enkele schoonmaakspecifieke eisen. Hierin wordt bijvoorbeeld de communicatie tussen de schoonmaak- en glazenwasserbedrijf en de opdrachtgever geregeld, maar ook het meten van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Evenals het toetsen van de CAO en het beschikken over een opzichtverzekering.

Aan de introductie van het keurmerk is door de brancheorganisatie en de leden afgelopen twee jaar gewerkt. OSB is verheugd dat de leden het keurmerk massaal ondersteunen en voldoen aan de nieuwe eisen, of dat binnenkort zullen doen. De vereniging heeft afgelopen jaar echter ook afscheid genomen van 60 bedrijven, de helft hiervan vanwege het keurmerk en een aanzienlijk deel vanwege economische omstandigheden. Op de www.osb.nl is te zien welke bedrijven het OSB-Keurmerk mogen voeren.

Meer informatie: www.osb-keurmerk.nl