Een transparante organisatie

De Stichting Normering Arbeid heeft SMB Willems gecontroleerd en verklaard dat zij voldoet aan de normen zoals vastgelegd in de NEN 4400-1. We bewijzen hiermee dat we onder andere voldoen aan eisen rondom personeels- en loonadministratie. Samen met onze zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag en het conformeren aan de door OSB vastgestelde schoonmaakspecifieke kwaliteitseisen voldoen wij hiermee aan het OSB Keurmerk.

MEER INFORMATIE?