SMB Willems uit Arnhem heeft, na een Europees aanbestedingstraject, op 28 oktober jl. het schoonmaakonderhoud van de sport-, welzijns en jeugdaccommodaties van Gemeente Nijmegen definitief gegund gekregen. De voorlopige gunning van voornoemde opdracht had al plaatsgevonden op 4 juli 2013. Reden van de late definitieve gunning is een aangespannen kort geding door één van de andere inschrijvers aan het adres van Gemeente Nijmegen. SMB Willems heeft zich als belanghebbende partij in het kort geding aan de zijde van Gemeente Nijmegen gevoegd en is hierin succesvol ondersteund door advocatenkantoor Eversheds uit Amsterdam.

Gemeente Nijmegen heeft binnen de aanbesteding gekozen voor een gunningsmethodiek waarbij de kwalitatieve aspecten en een presentatie respectievelijk voor 64% en 9% meewogen. SMB Willems heeft met name op deze aspecten het verschil weten te maken ten opzichte van de andere inschrijvers.

De opdracht bestaat uit het schoonmaakonderhoud van 11 sport-, welzijns- en jeugdaccommodaties. Het betreft 4 voorzieningenharten, 1 multifunctionele accommodatie, 3 wijkcentra, 2 openwijkscholen en ijsbaan Triavium. Het totaal aantal schoon te maken vierkante meters bedraagt circa 35.000.

Bijzonder binnen de opdracht is de verplichting dat 30% van de uren per week door Breed medewerkers dient te worden ingevuld. Breed is het werkvoorzieningsschap in de regio Nijmegen, zij zorgen ervoor dat mensen weer terug in het arbeidsproces komen. Breed en SMB Willems zijn overeengekomen om 14 medewerkers in te zetten binnen het schoonmaakonderhoud van de sport-, welzijns- en jeugdaccommodaties. Met dit aantal Breed medewerkers wordt direct invulling gegeven aan het verplichte percentage van 30%.

SMB Willems heeft de organisatie van het schoonmaakproces binnen Gemeente Nijmegen specifiek afgestemd op de inzet van Breed medewerkers. De Breed medewerkers worden namelijk alleen ingezet op de voorzieningenharten. Een voorzieningenhart brengt mensen en voorzieningen op een centrale plek in de wijk samen en leent zich daarom uitstekend voor een constructie waarbij zowel reguliere als Breed medewerkers worden ingezet. Daarnaast wordt op elke voorzieningenhart een direct leidinggevende aangesteld die zorgt draagt voor controle en begeleiding van de medewerkers.

2 januari jl. is SMB Willems officieel gestart met het schoonmaakonderhoud voor Gemeente Nijmegen. Het contract tussen Gemeente Nijmegen en SMB Willems bedraagt inclusief optionele verlengingsjaren maximaal acht jaar. In 2011 is SMB Willems, ook na een Europees aanbestedingstraject, al gestart met de glasbewassing voor alle panden van Gemeente Nijmegen.

De gunning van het schoonmaakonderhoud van de sport-, welzijns- en jeugdaccommodaties van Gemeente Nijmegen in het algemeen en de social return verplichting van 30% in het bijzonder past uitstekend in het beleid van SMB Willems om zich te profileren als sociale en betrokken ondernemer in de stadsregio Arnhem Nijmegen. 9 januari jl. hebben alle betrokkenen de samenwerking ingeluid in voorzieningenhart ’t Hert te Nijmegen (zie foto).