Deze week ondertekenden SMB Willems, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de GGD Gelderland-Zuid hun nieuwe samenwerkingsovereenkomst. SMB Willems verzorgt per 1 januari 2020 het schoonmaakonderhoud en de glasbewassing voor de twee organisaties.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de overkoepelende organisatie waaronder de brandweer, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises vallen. De GGD zorgt voor de gezondheid van inwoners in de regio Gelderland-Zuid, bijvoorbeeld door zorg via consultatiebureaus, vaccinatieprogramma’s en het meldpunt Veilig Thuis.

Gezamenlijk aanbestedingstraject

De Veiligheidsregio en GGD zijn samen een aanbestedingstraject gestart voor de schoonmaakdienstverlening op ruim veertig locaties. Vanwege een aflopend contract met de huidige leverancier en de nauwe samenwerking tussen de twee organisaties was dit gezamenlijke traject een logische stap. Na het indienen van een offerte en een presentatie kozen de Veiligheidsregio en GGD unaniem voor SMB Willems.

Diverse klantbehoeftes

Het creëren van een gezonde en schone werkomgeving stond centraal in de aanbesteding. De opdracht heeft een grote diversiteit aan locaties en interne gebruikers van onder andere brandweer, GGD en ambulancezorg. SMB Willems liet zien hier goed bij aan te kunnen sluiten, onder andere door ervaring bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. In de nieuwe samenwerking is tevens aandacht voor maatschappelijk en duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over SMB Willems? Hier leest u meer over onze dienstverlening. Bezoek de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de GGD Gelderland-Zuid voor meer informatie over deze twee organisaties.

MEER INFORMATIE?    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Voorwaarden zijn geldig.